"SYL-KOM" - Złoty i Techniczny Partner Profesionalnego oprogramowania dla Placówek Medycznych drEryk


drEryk


Profesjonalny program
do obsługi placówek medycznych lecznictwa otwartego
 


 

 

Program drEryk powstał z inicjatywy lekarzy i został zaprojektowany z myślą o ergonomii użytkownika oraz spełnieniu wymogów określonych przez regulatora. Stworzony wspólnie przez specjalistów medycyny i informatyków przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pracy personelu medycznego. Jest w pełni dostosowany do wymogów prawnych stawianych przed świadczeniodawcami w zakresie sprawozdawczości oraz gromadzenia danych medycznych pacjentów.

DrEryk to profesjonalne oprogramowanie dla placówek medycznych napisane przy współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Program ten został nagrodzony godłem „Teraz Polska” jako najwyżej oceniony na rynku produkt dla placówek lecznictwa otwartego i oferuje:

*    zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie lecznictwa i zasad przechowywania danych
      o pacjentach i dostępu do nich
*    szybkość pracy - według badań producenta programu średnia długość wizyty z drErykiem trwa 7 minut
*    aktualną bazę leków, wraz z wyszczególnieniem listy leków refundowanych i obowiązującą
      stopą odpłatności
*    bieżącą aktualizację oprogramowania wraz ze zmianami uwarunkowań prawnych i aktualizację listy  leków
      refundowanych
*    przejrzysty i prosty w obsłudze moduł rejestracji
*    wygodny i szybki dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta w trakcie wizyty

Oprogramowanie drEryk zawiera przystosowane do indywidualnych potrzeb moduły:

*     panel Kierownika Medycznego.
*     panel Lekarza POZ i AOS,
*     panel Pielęgniarki ambulatoryjnej,
*     panel Pielęgniarki szkolnej,
*     panel Pielęgniarki POD,
*     panel Pielęgniarki rodzinnej,
*     panel Położnej,

Sprawozdania - gromadzone przez cały miesiąc dane o wykonanych procedurach medycznych służą na koniec miesiąca tworzeniu niezbędnych raportów dla NFZ. Jeżeli przychodnia nie prowadzi pełnej obsługi lekarskiej w systemie, można wprowadzić dane wymagane przez NFZ w uproszczony sposób - przy pomocy funkcji Książka przyjęć.

dla NFZ:

*   miesięczne raporty deklaracji POZ
*   miesięczne raporty świadczeń lekarza POZ
*   półroczne raporty z wykonania badań diagnostycznych POZ
*   miesięczne raporty zbiorcze POZ

dla GUS i MZ: ZD-3, MZ 11, MZ 54, MZ 88, MZ 89, MZ 55.

Oprogramowanie posiada możliwość tworzenia raportu i rozliczenia świadczeń AOS wraz z kolejkami oczekujących. Istnieje również możliwość tworzenia zestawień np. chorób przewlekłych, dyspanseryzacji, skierowań, szczepień.

Import deklaracji - drEryk pozwala na import deklaracji z KS-SWD, Pakietu Świadczeniodawcy oraz każdego innego programu, który tworzy sprawozdania dla NFZ w formacie otwartym.

Moduł rozliczeń prywatnych - umożliwienie prowadzenia rozliczeń za usługi realizowane w ramach umów z podmiotami zewnętrznymi lub bezpośrednio Pacjentami.

Dokumentacja medyczna zgodna z przepisami - drEryk drukuje:

*   recepty na gotowym formularzu lub na czystym papierze,
*   karty zdrowia pacjenta,
*   historię choroby,
*   księgę ruchu chorych,
*   formularze SANEPID,
*   zalecenia dla pacjenta,
*   skierowania do szpitala i specjalisty, na badania analityczne, do pracowni diagnostycznej, na zabiegi
     rehabilitacyjne, na transport, na leczenie uzdrowiskowe,
*   orzeczenia ZUS/KRUS, zaświadczenia lekarskie, przed zabiegiem, dotyczące kształcenia/zawodu,
*   zlecenia dla pielęgniarki, na zaopatrzenie ortopedyczne,
*   wypełniony danymi formularz deklaracji, upoważnienie do dokumentacji medycznej, zgodę na udzielanie
     informacji o stanie zdrowia oraz odmowę pacjenta (np. hospitalizacji lub wykonania zabiegu/badania) .

Baza danych i słowniki - drEryk posiada własną, stale aktualizowaną bazę leków z ponad 18 tys. pozycji oraz z możliwością dodawania innych leków, słownik kodów TERYT, ICD-9, ICD-10, a także własne słowniki:

*   produktów kontraktowych,
*   produktów jednostkowych,
*   szablonów opisu wizyty lekarskiej, powiązanych z kodami ICD10,
*   instytucji i lekarzy zlecających,
*   laboratoriów,
*   pracowni diagnostycznych,
*   szkół.

DrEryk spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy użytkownik posiada indywidualne hasło i rolę w systemie, która to rola definiuje zakres dostępnych danych.

Istnieje również możliwość zakupu dodatkowego modułu importu dokumentacji zewnętrznej, który pozwoli na wczytywanie wyników badań laboratoryjnych i badań obrazowych w postaci elektronicznej (dołączenie pliku z wynikami badań lub zdjęciem).

Copyright © SYL - KOM All rights reserved.

Projekt graficzny: Eniteo.pl