"SYL-KOM" - Złoty i Techniczny Partner Profesionalnego oprogramowania dla Placówek Medycznych drEryk


Oferta


Kompleksowa obsługa informatyczna

Firma SYL_KOM  zajmuje się  kompleksowym wsparciem informatycznym podmiotów leczniczych. Naszym celem jest wzięcie całkowitej lub częsciowej odpowiedzialności w ramach Outsourcingu IT za systemy informatyczne w obsługiwanych przedsiębiorstwach . Podejmując się opieki nad Państwa sprzętem i oprogramowaniem gwarantujemy jego sprawne działanie, bieżącą konserwację, archiwizację danych, odzyskanie utraconych danych , a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie, pomoc w rozliczeniach z NFZ, utrzymanie i stałą aktualizację oprogramowanie, pełna pomoc w ramach rozliczeń z NFZ.

Szczegółowy zakres proponowanych usług wchodzą następujące zagadnienia:

 • Administracja infrastrukturą informatyczną
 • Usługi serwisu sprzętowego
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • Doradztwo IT
 • Ofertowanie do NFZ w każdym rodzaju świadczeń
  • Przygotowanie portalu świadczeniodawcy
  • Przygotowanie ofert w aplikacji ofertowanie oferowanej przez NFZ
  • Wydruk oraz kompletacja dokumentów niezbędnych do złożenia oferty w NFZ
 • Instalacje i wdrożenie aplikacji drEryk
  • Import danych z akualnie używanej aplikacji do systemu drEryk
  • Konfiguracja danych świadczeniodawcy, kowórek ogranizacyjnych, personelu, dostępu
  • Konfiguracja drukarek i urządzeń peryferyjnych
  • Ciągły nadzów nad prawidłowością wprawadzanych danych do aplikacji drEryk zgodnych z wymogami stawianymi przez NFZ
 • Komleksowa w pełnym zakresie obsuga rozliczeń z aplikacji drEryk do NFZ:
  • Cykliczne exportowanie zrealizowanych świadczeń do NFZ
  • Cykliczne importowanie komunikatów zwrotnych z NFZ
  • Pełna obsługa Portalu:
   • Świadczeniodawcy
   • Potencjału
   • Personelu

 

OUTSOURCING IT to przede wszystkim:

 • Oszczędność – nie musicie Państwo zatrudniać informatyków,.
 • Komfort pracy – nie musicie Państwo już ciągle zmagać się z problemami z infrastrukturą informatyczna w firmie – te problemy bierzemy na siebie.
 • Zdalna pomoc praktycznie o każdej porze oraz na każdej stacji robocznej
 • Większe Bezpieczeństwo – dzięki stałej opiece naszych informatyków zyskujecie Państwo większe bezpieczeństwo danych – zapewniamy codzienne kopie bezpieczeństwa oraz ciągłość pracy systemów.
 • Wyższa Efektywność – sprawnie funkcjonująca infrastruktura informatyczna to wyższa wydajność pracowników i szybszy rozwój firmy.
 • Stałe doradztwo IT – zawsze rozpoczynamy współpracę od audytu potrzeb informatycznych i fachowego doradztwa.
 • Stale aktualne oprogramowanie
 • Staramy się dopasowywać formę i zakres świadczonych usług outsourcingu IT do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów. Główny zakres naszych usług to:
 • Administracja infrastrukturą informatyczną
  • utrzymanie ciągłości pracy,
  • administrację siecią LAN/WAN,
  • administrację serwerami i stacjami roboczymi,
  • archiwizacja danych,
  • realizowanie bieżących prac serwisowych,
  • dokonywanie przeglądów i konserwacji,
  • wsparcie użytkowników i doradztwo techniczne,
 • Usługi serwisu sprzętowego
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • Doradztwo IT
 • Hosting internetowy

  Przebieg obsługi zgłoszeń awarii dotyczących infrastruktury IT:

 • Stwierdzenie usterki/awarii systemu (LAN,WAN, SERWER, STACJE ROBOCZE)
 • Usunięcie awarii,
 • Testy
 • Przywrócenie funkcjonalności systemu sprzed awarii
 • Analiza zaistniałej sytuacji, w przypadku konieczności wdrożenie procedur eliminujących powstanie podobnych zdarzeń w przyszłości

Copyright © SYL - KOM All rights reserved.

Projekt graficzny: Eniteo.pl